Kysy Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalta (Q1 2015)

Kysymyksiä yrityksille, vastaukset niihin sekä hyvää keskustelua niiden pohjalta.

Kysy Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalta (Q1 2015)

ViestiKirjoittaja Loftis » 23.04.2015 19:33

Suominen jälleen sijoittajien asialla. Tuttuun tapaan voimme esittää pörssiyhtiön toimitusjohtajalle sopivia kysymyksiä. Esitä kysymyksesi sunnuntai-iltaan 3.5 mennessä. Vastauksia saamme lukea täältä 8.5.

Osavuosikatsauksen (27.4) kysymykset ehtivät mukaan.
Avatar
Loftis
 
Viestit: 587
Liittynyt: 10.02.2014 10:05
Reputation: 13

Re: Kysy Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalta (Q1 2

ViestiKirjoittaja ttr » 01.05.2015 14:29

Suomisen verotusaste oli vuonna 2013 yli 50%, vuonna 2014 yli 40% ja nyt Q1:llä hieman alle 40%. Analyytikoiden mukaan se on korkea luku. Onko tulevaisuudessa oletettavaa, että verotusasteenne tulee olemaan yhtä korkea?

Kysymys markkina-alueista: Aiemmin kerroitte, että kokonaismarkkinat ovat noin 1,5 miljardia ja että markkinoiden kasvu on suurinta Afrikassa ja Aasiassa. Kuinka suuren osan ne muodostavat kokonaismarkkinoista tällä hetkellä? Miten esim. Euroopan mahdollinen 1%:n vuosikasvu suhtautuu euroissa Afrikan 5%:n vuosikasvuun?

Teettekö T&K:ta pääsääntöisesti asiakaslähtöisesti (mahdollisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa) vai pyrittekö kehittämään jo etukäteen tuotteita, joita uskotte asiakkaidenne tulevaisuudessa haluavan/tarvitsevan?

Olisin kiinnostunut asiakassuhteiden pituuksista, mikäli vastaaminen on mahdollista; teettekö tuotesopimuksia kuukausi-/vuositasolla, vai mahdollisesti pidemmille ajanjaksoille? Tai voisitteko vaihtoehtoisesti sanoa jotain asiakassuhteiden kestävyydestä alalla yleisesti.

Aiemmin olette kertoneet, että USD on kannaltanne merkittävin valuutta. Nyt dollarin vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa ja liikevoittoa, mutta myös valuuttakurssimuutokset lisäsivät myös rahoituskuluja. Kun nyt olette ilmoittaneet tekevänne tämän kolmivuotiskauden suurimman investoinnin dollareissa (Bethune), dollarin vahvuudesta ei kannattane odottaa liian suurta ajuria lyhyen aikavälin tuloksille?

Kiitos vastauksista ja menestyksekästä loppuvuotta.
ttr
 
Viestit: 838
Liittynyt: 14.03.2014 23:24
Reputation: 33

Re: Kysy Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalta (Q1 2

ViestiKirjoittaja Loftis » 01.05.2015 16:48

Olette nettisivuillanne avanneet megatrendien vaikutusta markkinoiden kasvuun hyvin. Kysyisin, että nautitteko trendien mukaisesta kasvusta vai pyrittekö hyödyntämään niitä kilpailijoita paremmin? Eli vaikuttavatko trendit Suomisen strategiseen suunnitteluun kuinka voimakkaasti?

Nopeasti muuttuvat markkinathan vaativat nopeaa muuntautumiskykyä ja johdolta valppautta. Pyrittekö olemaan kärjessä riskeistä huolimatta?
Avatar
Loftis
 
Viestit: 587
Liittynyt: 10.02.2014 10:05
Reputation: 13

Re: Kysy Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalta (Q1 2

ViestiKirjoittaja ttr » 03.05.2015 13:55

Olette aiemmin esittäneet, että pyritte enemmän tasapainottamaan myynnin jakaumaa tämän strategiakauden loppuun mennessä. Miten tämä käytännössä toteutetaan? Ohjaamalla T&K:ta tai investointeja tukemaan enemmän tiettyjä tuotealueita?

Voisitteko sanoa jotain We Love Wipes kampanjastanne? Onko se tavoittanut kuluttajia tavoitteidenne mukaisesti? Herättänyt mahdollisesti enemmän ihmisten tietoisuutta/mielenkiintoa pyyhintätuotteita kohtaan?

Olette tuoneet tasaisin väliajoin uusia tuotteita markkinoille, isot onnittelut T&K puolelle. Toivottavasti kehitys pysyy samanlaisena. Suunnataanko uudet tuotteet tietyille markkina-alueille vai pyrittekö saamaan kaikkia tuotteita myyntiin kaikille alueille? Voiko pullonkaulaksi muodostua eri tehtaiden kyky valmistaa vain tietynlaisia tuotteita (nyt puhun vastoin parempaa tietoa; tokihan voi olla, että pystytte valmistamaan kaikissa tehtaissa tuotteita hyvinkin laajalla skaalalla)?
ttr
 
Viestit: 838
Liittynyt: 14.03.2014 23:24
Reputation: 33

Re: Kysy Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalta (Q1 2

ViestiKirjoittaja Loftis » 04.05.2015 08:14

Kysymykset lähetetty. Kiitos kaikille kysyjille. ;)
Avatar
Loftis
 
Viestit: 587
Liittynyt: 10.02.2014 10:05
Reputation: 13

Re: Kysy Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalta (Q1 2

ViestiKirjoittaja Loftis » 06.05.2015 20:31

Nina Kopolan vastaukset tässä:

Kysymys: Suomisen verotusaste oli vuonna 2013 yli 50%, vuonna 2014 yli 40% ja nyt Q1:llä hieman alle 40%. Analyytikoiden mukaan se on korkea luku. Onko tulevaisuudessa oletettavaa, että verotusasteenne tulee olemaan yhtä korkea?
Vastaus: Suomisen veroasteen madaltamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset alkavat nyt vähitellen näkyä tuloslaskelmassamme. Veroastetta arvioidessa on hyvä huomioida suurimpien markkina-alueidemme hieman erilaiset veroasteet. Pohjois-Amerikassa keskimääräinen veroaste on hieman osavaltiosta riippuen lähempänä 40 % ja Euroopassa keskimääräinen veroaste on suuruusluokkaa 30 %. Näemme, että suunnilleen näiden kahden luvun puoliväliin asettuva veroaste on realistinen Suomiselle.

Kysymys: Kysymys markkina-alueista: Aiemmin kerroitte, että kokonaismarkkinat ovat noin 1,5 miljardia ja että markkinoiden kasvu on suurinta Afrikassa ja Aasiassa. Kuinka suuren osan ne muodostavat kokonaismarkkinoista tällä hetkellä? Miten esim. Euroopan mahdollinen 1%:n vuosikasvu suhtautuu euroissa Afrikan 5%:n vuosikasvuun?
Vastaus: Tarkennetaan hieman: Suomisen kolmesta markkinasegmentistä pyyhintämarkkina on päivitettyjen tietojen valossa noin 2 miljardia euroa. Lisäksi toimimme terveydenhuollon ja hygieniatuotteiden kuitukankaissa. Suomisen valitsemat osa-alueet näistä markkinoista ovat arvoltaan myös noin 2 miljardia euroa. Aasia on suuri kuitukangasmarkkina, mutta esim. Kiinassa myös erittäin kilpailtu. Afrikka sen sijaan on markkinana vielä pieni, lähteestä riippuen noin neljännes – viidennes Euroopasta, ja kasvu on vasta aluillaan.
Päivitettyä markkinatietoa on saatavana mm. täällä: http://www.suominen.fi/en/investors/ope ... ge=markets

Kysymys: Teettekö T&K:ta pääsääntöisesti asiakaslähtöisesti (mahdollisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa) vai pyrittekö kehittämään jo etukäteen tuotteita, joita uskotte asiakkaidenne tulevaisuudessa haluavan/tarvitsevan?
Vastaus: Sekä että. Tulevaisuudessa oman tuotekehityksemme rooli kasvaa. Sitä mukaa, kun lisäämme ymmärrystämme kuluttajien tarpeista, olemme entistä ketterämpiä tarjoamaan asiakkaillemme myös oman innovaatiotoimintamme tuloksia.

Kysymys: Olisin kiinnostunut asiakassuhteiden pituuksista, mikäli vastaaminen on mahdollista; teettekö tuotesopimuksia kuukausi-/vuositasolla, vai mahdollisesti pidemmille ajanjaksoille? Tai voisitteko vaihtoehtoisesti sanoa jotain asiakassuhteiden kestävyydestä alalla yleisesti.
Vastaus: Isompien asiakkaidemme kanssa teemme tyypillisesti 2-3 vuoden mittaisia puitesopimuksia. Tämä tuo myynnin ennustamiseen jonkin verran vakautta ja kuten lukujamme tarkastelemallakin huomaa, liikevaihtoa kertyy suhteellisen tasaisesti kaikilla vuosineljänneksillä. Asiakassuhteet ovat toimialallamme ja myös meillä verrattain pitkiä. Meidän keskeisimmät asiakkuutemme ovat reilusti yli 10 vuoden mittaisia.


Kysymys: Aiemmin olette kertoneet, että USD on kannaltanne merkittävin valuutta. Nyt dollarin vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa ja liikevoittoa, mutta myös valuuttakurssimuutokset lisäsivät myös rahoituskuluja. Kun nyt olette ilmoittaneet tekevänne tämän kolmivuotiskauden suurimman investoinnin dollareissa (Bethune), dollarin vahvuudesta ei kannattane odottaa liian suurta ajuria lyhyen aikavälin tuloksille?
Vastaus: Dollarin kurssivaihtelut ovat melko voimakkaita ja siten vaikuttavat merkittävästi Suomiseen, sekä ylös- että alaspäin, koska USD-pohjaisella toiminnalla on meillä niin suuri painoarvo. Paras tapa arvioida dollarin vaikutusta Suomiseen lienee se, että ensin arvioi Suomisen ns. alla olevan liiketoiminnan kehityksen ja korjaa sitä sitten omalla USD/EUR näkemyksellä.


Kysymys: Olette nettisivuillanne avanneet megatrendien vaikutusta markkinoiden kasvuun hyvin. Kysyisin, että nautitteko trendien mukaisesta kasvusta vai pyrittekö hyödyntämään niitä kilpailijoita paremmin? Eli vaikuttavatko trendit Suomisen strategiseen suunnitteluun kuinka voimakkaasti?
Vastaus: Tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa toimialaamme nopeammin, eli voi varmasti sanoa, että pyrimme hyödyntämään megatrendien vipuvoimaa kilpailijoitamme paremmin. Megatrendit – esimerkiksi väestön ikääntyminen, terveydenhuollon menojen kasvu sekä arjen helppouden korostuminen – ovat liiketoimintamme kasvualusta, ja niistä myös strategiamme ponnistaa.

Kysymys: Nopeasti muuttuvat markkinathan vaativat nopeaa muuntautumiskykyä ja johdolta valppautta. Pyrittekö olemaan kärjessä riskeistä huolimatta?
Vastaus: Ilman muuta. Hereillä on oltava koko ajan, se on selvää, mutta toisaalta esimerkiksi edellä mainitut megatrendit ja asiakassuhteiden pitkäkestoisuus ovat liiketoimintaa vakauttavia tekijöitä.

Kysymys: Olette aiemmin esittäneet, että pyritte enemmän tasapainottamaan myynnin jakaumaa tämän strategiakauden loppuun mennessä. Miten tämä käytännössä toteutetaan? Ohjaamalla T&K:ta tai investointeja tukemaan enemmän tiettyjä tuotealueita?
Vastaus: Kyllä, esimerkiksi juuri mainitsemillasi toimilla. Käytännön esimerkkeinä: kaikki tämän vuoden aikana lanseeratut kolme uutta kuitukangastuotetta ovat korkeamman lisäarvon tuotteita. Myös kaikki kasvuinvestointiohjelman tähän asti tiedotetut askeleet (investoinnit Brasilian-, Espanjan- ja Suomen-tehtaille sekä vielä ehdollinen linjainvestointi Yhdysvaltoihin) lisäävät Suomisen kykyä valmistaa korkeamman lisäarvon tuotteita. Toisaalta on hyvä huomata, että tasapainottaminen tehdään nimenomaan kasvun kautta. Aiomme lisätä korkeamman lisäarvon tuotteiden myyntiä, mutta emme aio luopua mistään nykyisestä toiminnastamme tai tuotealueesta.

Kysymys: Voisitteko sanoa jotain We Love Wipes kampanjastanne? Onko se tavoittanut kuluttajia tavoitteidenne mukaisesti? Herättänyt mahdollisesti enemmän ihmisten tietoisuutta/mielenkiintoa pyyhintätuotteita kohtaan?
Vastaus: We Love Wipes -ohjelmassa toisaalta jaamme kuitukankaisiin ja pyyhintätuotteisiin liittyvää tietoa ja tuotamme viihdyttävää sisältöä kuluttajille. Toisaalta kyse on vuorovaikutteisesta keskustelusta – toteutamme mm. kyselyitä ja keräämme kuluttajilta käyttökokemuksia. Olemme edenneet ohjelmassa tavoitteiden mukaan ja voimme jo hyödyntää tuloksia asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meillä on tällä hetkellä yhteensä yli 20 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa ja kasvatamme yhteisömme kokoa aktiivisesti.

Suurin osa yhteisön jäsenistä on englanninkielisiltä, paljon ja laajaa valikoimaa pyyhintätuotteita käyttäviltä markkina-alueilta (Iso-Britannia, Yhdysvallat, Kanada), mikä tekee ohjelman kautta saadusta tiedosta erittäin arvokasta. Voimme hyödyntää tietoja myös vähemmän valmiilla tai kypsillä markkinoilla. Vastausluvut teemoitetuissa kyselyissämme ovat hyvällä tasolla ja osallistujat jakavat kanssamme hyvin yksityiskohtaisiakin kokemuksiaan. Ohjelma on kasvattanut kuluttajien tietoisuutta pyyhintätuotteista. Kuulemme usein, että yhteisömme jäsenet eivät ole tietoisia kaikista saatavilla olevista pyyhintätuotteista, ja siksi kerromme heille eri vaihtoehdoista – ”There’s a wipe for that!” Osa yhteisön jäsenistä osallistuu aktiivisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa järjestettäviin Twitter-keskusteluihin.


Kysymys: Olette tuoneet tasaisin väliajoin uusia tuotteita markkinoille, isot onnittelut T&K puolelle. Toivottavasti kehitys pysyy samanlaisena. Suunnataanko uudet tuotteet tietyille markkina-alueille vai pyrittekö saamaan kaikkia tuotteita myyntiin kaikille alueille? Voiko pullonkaulaksi muodostua eri tehtaiden kyky valmistaa vain tietynlaisia tuotteita (nyt puhun vastoin parempaa tietoa; tokihan voi olla, että pystytte valmistamaan kaikissa tehtaissa tuotteita hyvinkin laajalla skaalalla)?
Vastaus: Lanseeraukset suunnitellaan aina tuote- ja markkinalähtöisesti eivätkä ne välttämättä aina noudata samaa kaavaa. Tänä vuonna markkinoille tuoduista uusista tuotteista Fibrella™ Perf on suunnattu erityisesti Etelä-Amerikan markkinoille, ja Hydraspun® Dispersible Plus sekä Fibrella™ Lite on kohdennettu globaaleille markkinoille. Yhteistä näille tuotteille on mm. se, että ne ovat kaikki niin sanottuja korkeamman lisäarvon tuotteita, kasvustrategiamme mukaisesti. Tehtaamme pystyvät tälläkin hetkellä toimittamaan hyvin monipuolisesti erilaisia tuotteita, mutta meneillään olevan kasvuinvestointiohjelmamme yksi tavoite on juuri purkaa mahdollisia tuotannon pullonkauloja. Esimerkiksi Brasilian-tehtaan investointi mahdollistaa terveydenhuollon kuitukangastuotteisiin tarkoitetun Fibrella™ Perf -tuotteen valmistamisen jatkossa ko. tehtaalla. Tällä hetkellä Brasilian-tehdas valmistaa pääasiassa pyyhintäkuitukankaita.

Sijoittajan kannattaa huomata myös se, että emme tavoittele tuotelanseerauksia tai kasvua kaikilta markkinoilta tai loppukäyttöalueilta, vaan keskitymme tarkoin valittuihin tuotesegmentteihin, joissa voimme luoda lisäarvoa.
Avatar
Loftis
 
Viestit: 587
Liittynyt: 10.02.2014 10:05
Reputation: 13


Paluu Haastattelut

Paikallaolijat

Rekisteröityneet käyttäjät:
Ei rekisteröityneitä käyttäjiä
cron
Reputation System ©'