Sivu 1/1

Kysy Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiskiltä

ViestiLähetetty: 30.11.2015 14:08
Kirjoittaja Loftis
Nyt on mahdollisuus kysyä kysymyksiä Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiskiltä.

Jätä kysymyksesi 13.12.2015 mennessä. Vastaukset saamme tämän vuoden aikana.

Käytähän tilaisuus hyväksesi!

Re: Kysy Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiskiltä

ViestiLähetetty: 07.12.2015 19:07
Kirjoittaja Loftis
Olen ymmärtänyt (toimitusjohtajan katsaus 30.10), että asiakkaidenne investointipäätökset ovat nykyisessä markkinatilanteessa viivästyneet, eikä markkinatilanne ole ehkä muutenkaan ollut parhaalla mahdollisella tasolla hetkeen. Olette kuitenkin pystyneet pärjäämään tilanteen kanssa hyvin ja tehneet erinomaista kasvua. Kuinka näette oman tilanteenne siinä vaiheessa, kun kehittyvät markkinat muuttuvat ja investointipäätöksiä syntyy viime vuosia tiuhempaan tahtiin? Viittasitte työkuormanne olevan korkealla tasolla tälläkin hetkellä.

Pystyttekö siis mukautumaan nopeasti toivottavasti kasvavaan kysyntään? Entä kuinka pystytte erottamaan todellisen muutoksen yksittäisistä kysyntäpiikeistä? Nopea reagointi muutostilanteissa ei varmasti ole helppoa.

Re: Kysy Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiskiltä

ViestiLähetetty: 08.12.2015 22:20
Kirjoittaja Timba
Sijoittaja.fi Timo Heikkilä kysyy:


- Onko markkinatilanteessa tapahtunut muutoksia Q3:n jälkeen?

- Miltä ratkaisusegmenteiltä yhtiö odottaa kasvua tulevaisuudessa?

- Entä miltä markkinoilta?

- Kumpaan Raute panostaa lähitulevaisuudessa: investointeihin vai osinkoihin?

Re: Kysy Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiskiltä

ViestiLähetetty: 19.12.2015 22:06
Kirjoittaja Kingpin
Vastaukset ovat saapuneet! Kiitokset Rautelle ja foorumilaisille!

Loftis kysyy: Olen ymmärtänyt (toimitusjohtajan katsaus 30.10), että asiakkaidenne investointipäätökset ovat nykyisessä markkinatilanteessa viivästyneet, eikä markkinatilanne ole ehkä muutenkaan ollut parhaalla mahdollisella tasolla hetkeen. Olette kuitenkin pystyneet pärjäämään tilanteen kanssa hyvin ja tehneet erinomaista kasvua. Kuinka näette oman tilanteenne siinä vaiheessa, kun kehittyvät markkinat muuttuvat ja investointipäätöksiä syntyy viime vuosia tiuhempaan tahtiin? Viittasitte työkuormanne olevan korkealla tasolla tälläkin hetkellä. 

Pystyttekö siis mukautumaan nopeasti toivottavasti kasvavaan kysyntään? Entä kuinka pystytte erottamaan todellisen muutoksen yksittäisistä kysyntäpiikeistä? Nopea reagointi muutostilanteissa ei varmasti ole helppoa.

Tapani Kiiski: Olen vakuuttunut, että pystymme vastaamaan kasvuun. Olemme kasvattaneet kapasiteettiamme tämän vuoden tilauskertymän mukaan ja samaan aikaan lisänneet joustavuuttamme. Lisäksi kehittyvien markkinoiden kasvava kysyntä kuormittaa merkittävältä osin eri resursseja kuin nyt tilauskannassa olevat isot projektit. Voimme siis kohdistaa Kiinan yksikön resurssejamme vastaamaan kehittyvien markkinoiden tarpeisiin. Samalla voimme siirtää osan Kiinassa nyt muille markkinoille tehtävistä asioista yhteistyökumppaneillemme lähempänä. Tätä mahdollistaa osaltaan Kiinan valuutan vahvistumisesta aiheutuvat kustannusten muutokset.

"Kysyntäpiikit" usein aiheutuvat suurista yksittäisistä hankkeista. Todellisen muutoksen huomaa siitä, että tilauskertymässä on enemmän painoa keskikokoisilla ja pienehköillä tilauksilla. Lisäksi meidän tapauksessamme kysyntä on jossain määrin eri kuin tilauskertymä. Eli kysynnän rakenne voi olla hyvinkin erilainen kuin oikeasti toteutuvien hankkeiden rakenne. Todellisen muutoksen markkinoilla huomaa osaltaan siitä, että suhteellisesti suurempi osa kyselyssä olevista hankkeista todella toteutuu.

Sijoittaja.fi Timo Heikkilä kysyy: Onko markkinatilanteessa tapahtunut muutoksia Q3:n jälkeen?
Tapani Kiiski: Ei merkittävää. Yleensäkin markkinatilanteen muutokset on kovin hitaita asiakaskunnassamme.

Timo Heikkilä: Miltä ratkaisusegmenteiltä yhtiö odottaa kasvua tulevaisuudessa?
Tapani Kiiski: Kehittyvillä markkinoilla teknologian tason hidas mutta trendinomainen nousu avaa meille mahdollisuuksia. Painopiste teknologian osalta on viilun valmistuksessa ja viilunkäsittelyssä liimoittamiseen asti.

Kehittyneillä perinteisillä markkinoilla kasvupotentiaali painottuu palveluihin. Niiden avulla asiakkaamme tehostavat prosessejaan. Yksittäisiä isojakin investointeja tapahtuu kuitenkin. LVL:n merkitys uuden kapasiteetin investoinneissa on ollut viime aikoina suuri ja "isossa kuvassa" se tulee jatkossakin olemaan näin.

Timo Heikkilä: Entä miltä markkinoilta?
Tapani Kiiski: Kehittyvät markkinat, etenkin Kiina, mutta myös Kaakkois-Aasia, ovat painopisteitä. Perinteisemmillä markkinoilla Pohjois-Amerikka ja itäinen Keski-Eurooppa lienevät parhaita alueita.

Timo Heikkilä: Kumpaan Raute panostaa lähitulevaisuudessa: investointeihin vai osinkoihin?
Tapani Kiiski:"Raute noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on taata sijoittajille kilpailukykyinen tuotto.

Osingonmaksussa huomioidaan vakavaraisuuden säilyttäminen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu vuositulokseen.