Sivu 1/1

Panostaja Q4 (tilinpäätös) 2017, kysy tj Juha Sarsamalta

ViestiLähetetty: 08.12.2017 08:48
Kirjoittaja Timba
Panostaja Oyj julkaisee tilinpäätöksensä 14.12.2017

Taas on sijoittajilla mahdollisuus kysyä tj Juha Sarsamalta. Käytäthän taas tilaisuuden hyväkseni ja jätät kysymykseni 15.12.2017 mennessä.

Re: Panostaja Q4 (tilinpäätös) 2017, kysy tj Juha Sarsamalt

ViestiLähetetty: 08.12.2017 17:56
Kirjoittaja supahard
Tähän tuskin mitään tyhjentävää vastausta saa, mutta kokeillaan kepillä jäätä:

Tulevien irtaantumisten valmisteluun on käytetty noin 0,9 miljoonaa euroa. Milloin voimme odottaa jotain konkreettista?

Tähän tulikin tänään jo vastaus kun KotiSun myydään Capmanin rahastolle. Jatkokysymyksenä: oliko exitit tällä erää tässä?

Re: Panostaja Q4 (tilinpäätös) 2017, kysy tj Juha Sarsamalt

ViestiLähetetty: 15.12.2017 10:02
Kirjoittaja Kiinnostunut
Kuinka suuri osuus Granon liikevaihdosta on paperipohjaista viestintää, jonka kysyntä väistämättä tulee vähenemään tulevina vuosina? Tarkoitan tällä perinteisiä kirjapainotuotteita riippumatta siitä, minkälaisella teknologialla (offset vs digitaalinen) ne on tuotettu. Mikä osuus taseessa olevasta liikearvosta kohdistuu tähän vähenevän kysynnän markkinaan?

Re: Panostaja Q4 (tilinpäätös) 2017, kysy tj Juha Sarsamalt

ViestiLähetetty: 22.12.2017 14:50
Kirjoittaja Timba
Osakeareena Q4 2017, kysymykset ja vastaukset


Tähän tuskin mitään tyhjentävää vastausta saa, mutta kokeillaan kepillä jäätä:

Tulevien irtaantumisten valmisteluun on käytetty noin 0,9 miljoonaa euroa. Milloin voimme odottaa jotain konkreettista?

Allekirjoitimme 19.12.2017 yhdessä muiden KotiSun Groupin omistajien kanssa sopimuksen koko KotiSun Group Oy:n osakekannan myynnistä CapManin hallinnoimalle CapMan Buyout X -rahastolle. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja oletamme, että kauppa saadaan vietyä päätökseen 31.1.2018 mennessä.

Tämä oli meille erittäin onnistunut sijoitus. Panostajan osuus kauppahinnasta on arvilta noin 40,7 milj. euroa ja Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen arviolta noin 33 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja. Tarkemmin kaupasta on kerrottu 19.12.2017 julkaistussa pörssitiedotteessa, linkki http://otp.investis.com/clients/fi/pano ... ture=fi-FIKuinka suuri osuus Granon liikevaihdosta on paperipohjaista viestintää, jonka kysyntä väistämättä tulee vähenemään tulevina vuosina? Tarkoitan tällä perinteisiä kirjapainotuotteita riippumatta siitä, minkälaisella teknologialla (offset vs digitaalinen) ne on tuotettu. Mikä osuus taseessa olevasta liikearvosta kohdistuu tähän vähenevän kysynnän markkinaan?

Emme ole julkaisseet Granon eri liiketoimintayksikköjen (esim. offset, digipaino, suurkuva tai ohjelmistotuotteet) lukuja erikseen. Yritysostoihin on tyypillisesti sisältynyt sekä perinteistä painamista että uutta teknologiaa ja osittain myös ohjelmistotuotteita. Digitaalisesti tuotettujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvaa koko ajan ja toisaalta myös perinteisemmän painamisen tuotealueilta löytyy kaksinumeroisia kasvulukuja.

Panostajan taseessa oleva liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka muodostuvat enemmistöomistuksessa olevista sijoituskohteistamme. Granolle liikearvoa on kohdistettu 67,0 milj. euroa. Liikearvoa ei ole kohdennettu tätä yksityiskohtaisemmalle tasolle ja liikearvon määrää verrataan arvonalentumistestauksessa koko Granon kerrytettävissä olevaan rahamäärään.