Sivu 1/1

No millainen (?) yhteiskunta sitten...

ViestiLähetetty: 18.04.2017 18:29
Kirjoittaja korsolainen
...niin siis olisi ´hyvä´ (?) - tai jotenkin - no kun silloin joskus kun itsellä niitä töitä, kouluttautumisia, harrastuksia - tai edelleenkin missä nyt joi-
tain ihmisiä, keskusteluja - niin useasti paljon tätä samaa : ´ kuinka yhteiskunta on väärin, työnantajat on väärin, kaikki on väärin ja aina vika on muissa ja väärin jne... ´ Niin siis kun tästä aiheesta oli tarkoitus jo jokin aika sitten sinne Kauppalehden keskustelupalstalle, mutta jäikin joten-
kin sitten - ai no sitten tästä aiheesta keskusteluja ja muuta viestittelyä kylläkin tällä lailla ´privaatisti´ useammankin henkilön kanssa jne...

Ai ja muuten - poikkeaa vähän aiheesta - sinne Kauppalehteen piti myös aiheesta ´ Oman pääoman tuottoprosentti ´ , mut-
ta siinä sitten niin, että kun se jäikin siinä sitten laskematta, kun tähän nettikaupankäyntiin siirtymisen myötä jotain noin kak-
si ja puoli vuotta sitten niitä ostoja ja myyntejä - ai siis ´treidailuja´ (?) - tuli sen verran aikaisempaa enemmän, että niitä las-
kelmia ei siinä sitten oikein kerennyt, jaksanut - niin ja nyt kun kai sitten vielä se ´bännikin´ (?) sinne Kauppalehteen jne...

No mutta jos näistä yhteiskunnan tällaisista - niin siis puuttumatta nyt sen enempää onko (?) kuka sitten kommari
tai porvari tai mikä (?) - no itse nyt taas niitä persusuomalaisia - no saamari kun se liberaalivaihtoehtokin olisi nyt taas
pidemmän tauon jälkeen ollut - jäi vaan huomaamatta - no jos niitä liberaaleja vaikka sitten taas seuraavaksi jne...

Ai vai siis jotenkin, että millaisia muutoksia tai jotenkin - no...

* Nyt jo viimeinkin se, kun siitä sitä polemiikkia ollut jo ainakin 1980-luvulta asti - siis tämä perustulo/kansalaispalkka/ heli-kopteriraha/kansalaisosinko - ai siis vaikka kaikille sieltä ´yhteiskassasta´ (?) jotain noin 978,43 €/kk korvaamaan näitä muita
tulonsiirtoja - työttömyyspäivärahaa, asumis-, opinto- ja toimeentulotukea ja niitä kaikkia muita mitä niitä nyt onkaan - ja sit-
ten lisäksi tämä kannustinloukkujen purku - työnteon pitäisi aina olla kannattavampaa kuin työttömänä lorviminen jne...

* Sitten myöskin jo tämä asunnottomuuden poisto - siis kaikille asunnot - no nyt jos osoittautuu, että henkilöllä asu-
miseen, arjen hallintaan liittyviä ongelmia, niin ensisijaisesti yritettäisiin tukea itsenäistä asumista, ja sitten vasta jos
ei millään onnistu, niin jotain kaikille osapuolille huonompia ratkaisuja - paitsi epätyypillistä asumista ´tukeville´ (?) hen-
kilöille - siis hehän näissä pääsevät rahastamaan - siis jos se itsenäinen asuminen ja muu ei millään suju, niin sitten vas-
ta asuntoloita ja muita epätyypillisiä asumisratkaisuita - paitsi että niissä on kyllä ihan ihmismäisiäkin joukossa jne...

* no sitten näihin erilaisiin koulutuksiin, opiskeluihin enemmän yksilöllisiä, joustavia ratkaisuja ja nopeutta ja notkeutta jne...

* ja myöskin erilaisiin psykiatrisiin kuntoutuksiin vähemmän tahdonvastaisia ratkaisuja ja myös
enemmän yksilöllisiä, joustavia, vapaaehtoisia, kuntoutujalähtöisiä toimintamalleja
jne...

Niin ja nämä vaikka ne ´tärkeimmät´ (?) - tai no mikä (?) sitten on tärkeää - niin ja ehkä vielä mieluummin tässä järjestyksessä - no sitten lisäksi voisi täysi-ikäisyyden rajan laskea 15 ikävuoteen, asevelvollisuuden laittaa vapaaehtoiseksi, kirkon ottaa erikseen valtiosta - ai no sitten ai että kun vai pääomatuloillekin pitäisi progressiivinen verotus - ai paremminkin tasavero - ai se progressiivisuus pois myös ansiotuloista - niin ja sitten nä-
mä laki ja oikeus ja tällaiset - ai että kun mennään oikeuskäsittelyyn, niin hävinnyt maksaa kaikki, myös voittajan oikeudenkäyntikulut - ai vai mi-
tens (?) voisiko - jos ei jo ole - niin jonkinlaista ´kohtuullistamista´ (?) - ai ehkä korkeintaan jotain noin 8,7 % omaisuuden käyvästä arvosta, että niitä oikeuskäsittelyitä uskaltaisi - niin ja tämä kesä/talviaikaplitkuttelu - se vaikka pois - ai ja muuten tämä asunnottomuusaihe, kun niitä asuntoja tyhjilläänkin jossain - ai olisiko tällä Heslinki-Tampere välillä ja muutenkin - ai laittaisi sen taajamajunan liikennöimään vaikka kerran tunnissa jne...

No sitten kun näillä persusuomalaisilla se eu-kriittiisyys - joo - eu:sta veke - eihän siitä muuta kuin ollut ikävyyksiä - ai mieluummin
yhteistyötä sellaisten myös Euroopassa sijaitsevien valtioiden kanssa, joilla nyt edes jonkinlainen tolkku siinä olemisessa jne...

Niin ja sitten se maahanmuuttokriittisyys - ai siis edelleenkin, että ainakin osa ulkomaalaistaustaisista olisi sopeutu-
nut ihan hyvin - eivät paljon valita korkeista veroista ja huonosta sosiaaliturvasta - ja siis ainakin ravintoloitsijoina paljon -
ai siis veisivät työtä suomalaisilta - ai vai näin : jos ajettaisiin maasta, niin voisi loppua, käydä vähiin kohtuuhintaiset ja laa-
dukkaat ruoka- ja anniskelu-ravintolat - ai ja kun itsekin jonkinlaista tällaista... (=´hmm...´ ) ...´marginaaliryhmää´ (?) tai jo-
tenkin - ai nämä jotka nyt suh-tautuvat vihamielisesti ulkomaalaistaustaisia kohtaan, ehkä sitten kun kaikki ulkomaalaistaustaiset
olisi ajettu maasta - niin etsisivät joitain muita marginaaliryhmiä, joihin purkaa aggressioitaan - ai no mutta että 30 000 jne...

Ai mutta nyt ei enempää - tule mieleen, jaksa, kerkeä - ai jos jatkettaisiin aiheesta taas joskus vähän myöhemmin jne...

Re: No millainen (?) yhteiskunta sitten...

ViestiLähetetty: 23.04.2017 18:25
Kirjoittaja korsolainen
Ai ja sitten tietystikin maataloustuet pois - ai ettei olisi siis oikein yhteiskunnan tehtävä tukea tällaista - kuten ei oikein minkäänlaista
muutakaan - kannattamatonta liiketoimintaa - ja valtion, kunnan viranhaltijoille tulospalkkaus - ai vaikka bonuksia verokertymän mukaan -
ai ja sitten tosiaan vielä tämä eläkekatto - tästä ollut m.m. jokin aika sitten tässä voima-lehdessä - ai että yli 2897,48 €/kk eläkkeitä ei jne...

Ai ja umpikorttelit ja kivenjalkamyymälät takaisin eikä enää enempää pokalähiöitä, ´neukkukuutioita´ (?) johonkin peltojen, metsän
'keskelle - ai ja sitten kun oli tämä ´cittaslow´ -suuntaus - ai ettei yli 50 000 asukkaan taajamia - niin ja sitoutumista ´kestävään kehityk-
seen´ (?) - niin tänne pääkaupunkiseudun läheisyyteen, kehyskuntiin tällaisia ´satelliitti-taajamia´ - joissa suurin osa tarvittavista palve-
luista olisi omasta takaa - niin ja näitä tllaisia ryteiköitä voisi helpostikin muuttaa puistoiksi, puistikoiksi - ai ´risusavottaa´ (?) vähän en-
sin, sitten nurmikkoa ja penkkejä, että voisi istua, mennä piknikille ja näin, ja niitä kalliita kukkaistutuksia ei tarvittaisi ollenkaan jne...