Panostaja Q3 2017, kysy tj Juha Sarsamalta

Kysymyksiä yrityksille, vastaukset niihin sekä hyvää keskustelua niiden pohjalta.

Panostaja Q3 2017, kysy tj Juha Sarsamalta

ViestiKirjoittaja Timba » 31.08.2017 07:53

Tervehdys sijoittajat!

Nyt on taas mahdollisuus kysyä Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsamalta.

Panostaja julkaisee Q3 osarinsa 7.9.2017 ja kysymyksiä voi jättää 11.9.2017 asti.
Timba
 
Viestit: 686
Liittynyt: 11.02.2014 22:17
Paikkakunta: Jyväskylä
Reputation: 19

Re: Panostaja Q3 2017, kysy tj Juha Sarsamalta

ViestiKirjoittaja LaPa » 07.09.2017 14:53

Panostajan vuoden 31.10.2016 tilinpäätöksessä on kirjattu taseessa varoihin 78,4 miljoonaa euroa liikearvoa (31.7.2017 81,3 milj.€), josta 51,9 miljoonaa euroa on kohdistettu Grano-konsernille. Nämä liikearvot ovat ilmeisesti syntyneet Panostajan taseeseen yritysostojen myötä.


Perustuuko nämä yritysostoissa yli tasearvon maksetut kauppahinnat tuleviin synergiaetuihin sekä mittakaava ja skaalaantuvuus etuihin?

Grano-konserni ilmoitti aloittavansa 6.9 yhteistoimintaneuvottelut joiden kohteena on kaikki Grano-konsernin toiminnot. Paljonko Grano-konsernin tavoitteena on saada säästöjä henkilöstökuluissa?

Entä tavoitellaanko Grano-konsernissa säästöjä myös muissakin kuluissa (mittakaava- ja synergiaedut) esimerkiksi alihankinta, taloushallinto, kirjanpito, toimitilat, ostot, rahdit...?

Perustuuko omistusyhtiöiden liikearvojen testauksessa käytetyt diskonttokorko-% ainoastaan ennusteeseen omaisuuden tulevaisuudessa tuottamien rahavirtojen nykyarvoon?

Mitkä ovat keskeiset kriteerit joilla Panostaja määrittelee ostettavan tai myytävän yrityksen lopullisen kauppahinnan?

Grano-konseni on tehnyt tänä vuonna tähän mennessä neljä yritysostoa lisää. Paljonko näistä on tullut lisää liikearvoa Panostajan/Grano-konsernin taseeseen?

Onko Panostajan taseessa tällä hetkellä kokoonsa nähden liikaa yritysarvoa suhteessa omaan pääomaan, jos esim. tulee tulevaisuudessa huomattavia alaskirjaus tarpeita syystä tai toisesta?

Panostajan taloudelliset tavoitteet:

"Konsernin tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää NASDAQ OMX Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton."

"Oman pääoman tuotto on vähintään 20 % siten, että sisäinen IRR (internal rate of return) tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %.
Viisivuotiskaudella 2014-2018 tavoitteena on 0,80 euron kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS)."

"Omavaraisuusaste on vähintään 40 %, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat."

"Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina."Miten ja millä aikajänteellä Panostajassa päästään taloudellisten tavoitteiden mukaiselle tasolle?

Onko seuraavan ison irtaantumisen yhteydessä tarkoitus vahvistaa tasetta?
LaPa
 
Viestit: 246
Liittynyt: 23.02.2014 13:41
Reputation: 6

Re: Panostaja Q3 2017, kysy tj Juha Sarsamalta

ViestiKirjoittaja Timba » 20.09.2017 18:16

Panostajan vastaukset saapuivat. Vastaukset ovat boldattuna:


Panostajan vuoden 31.10.2016 tilinpäätöksessä on kirjattu taseessa varoihin 78,4 miljoonaa euroa liikearvoa (31.7.2017 81,3 milj.€), josta 51,9 miljoonaa euroa on kohdistettu Grano-konsernille. Nämä liikearvot ovat ilmeisesti syntyneet Panostajan taseeseen yritysostojen myötä.

Kyllä. Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon.

Perustuuko nämä yritysostoissa yli tasearvon maksetut kauppahinnat tuleviin synergiaetuihin sekä mittakaava ja skaalaantuvuus etuihin?

Vanhoja sijoituskohteita täydentävissä yritysostoissa kauppahinnat ovat osin voineet perustua mainittuihin seikkoihin. Uusia sijoituskohteita ostettaessa kauppahinta on perusteltu kohteen itsenäisellä tuottokyvyllä.

Mitkä ovat keskeiset kriteerit joilla Panostaja määrittelee ostettavan tai myytävän yrityksen lopullisen kauppahinnan?

Käytämme laajasti erilaisia suhteellisen arvonmäärityksen menetelmiä sekä kassavirtapohjaisia menetelmiä kohteiden arvoa määriteltäessä. Suhteellisen arvonmäärityksen menetelmissä painotamme tyypillisesti toimialan aikaisempien yritysostojen arvostuskertoimia ja kassavirtaperusteisissa menetelmissä peilaamme erityisesti kohteen hintaa tehdyillä liiketoiminnan ennusteilla omaa tuottovaatimustamme IRR 22 % vastaan. Hyväksyttävässä arvostusvälissä lopullinen kauppahinta määräytyy neuvotteluissa osapuolten kesken.


Onko Panostajan taseessa tällä hetkellä kokoonsa nähden liikaa liikearvoa suhteessa omaan pääomaan, jos esim. tulee tulevaisuudessa huomattavia alaskirjaus tarpeita syystä tai toisesta?

Perustuuko omistusyhtiöiden liikearvojen testauksessa käytetyt diskonttokorko-% ainoastaan ennusteeseen omaisuuden tulevaisuudessa tuottamien rahavirtojen nykyarvoon?

(Yhdistetty kaksi kysymystä samaan vastaukseen)

Liikearvoa ei poisteta säännöllisesti vuosittain, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai silloin, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Arvoja tarkistetaan normaalisti viimeisen vuosipuoliskon aikana budjetointiprosessin yhteydessä.

Arvonalentumistappio kirjataan, jos sijoituskohteelle (rahavirtaa tuottavalle yksikölle) kohdistettujen nettovarojen sisältäen liikearvon kirjanpitoarvo on korkeampi kuin sijoituskohteen kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon näkemykseen seuraavan kolmen vuoden kehityksestä. Ennustejakson jälkeiset vuodet on ekstrapoloitu 2 %:n kasvuarviota käyttäen.

Tuottoarvoa määritettäessä tulevien rahavirtojen diskonttauksessa käytetty korko määräytyy pääoman keskimäärisen painotetun kustannuksen mukaan riskittömästä korosta sekä soveltuvista riskilisistä. Kunkin sijoituskohteen kohdalla käytetyt diskonttokorot on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 18.Grano-konserni ilmoitti aloittavansa 6.9 yhteistoimintaneuvottelut joiden kohteena on kaikki Grano-konsernin toiminnot. Paljonko Grano-konsernin tavoitteena on saada säästöjä henkilöstökuluissa?

Yhteistoimintaneuvotteluissa arvioidaan erilaisia toiminnan uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Mitään euromääräistä tavoitetta säästöistä ei ole annettu. Alustavan arvion mukaan suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 150 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. Yhtiössä työskentelee noin 1150 henkilöä.


Entä tavoitellaanko Grano-konsernissa säästöjä myös muissakin kuluissa (mittakaava- ja synergiaedut) esimerkiksi alihankinta, taloushallinto, kirjanpito, toimitilat, ostot, rahdit...?

Yhteistoimintaneuvotteluissa käydään läpi hyvin laajasti erilaiset mahdollisuudet tehostaa toimintaa muun muassa tuotantoa keskittämällä. Toiminnan tehostamista tehdään kaikilla osa-alueilla.

Grano-konseni on tehnyt tänä vuonna tähän mennessä neljä yritysostoa lisää. Paljonko näistä on tullut lisää liikearvoa Panostajan/Grano-konsernin taseeseen?

Granon 1.11.2016–31.7.2017 toteuttaman neljän yritysoston (Oy Fram Ab, Planeetta 10 Oy, Finepress Oy, Kuopion Neon2 Oy) myötä Panostajan konsernitaseeseen on tullut liikearvoa lisää 5,1 miljoonaa euroa. 31.7.2017 jälkeen Grano on toteuttanut kaksi muuta yritysostoa (Brand Factory Finland Oy:n liiketoiminta ja Lönnberg Painot Oy), joiden osalta liikearvon määrä kauppahinnan kohdennusten jälkeen raportoidaan tilikauden viimeisen neljänneksen yhteydessä.
Panostajan taloudelliset tavoitteet:

"Konsernin tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää NASDAQ OMX Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton."

"Oman pääoman tuotto on vähintään 20 % siten, että sisäinen IRR (internal rate of return) tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %. Viisivuotiskaudella 2014-2018 tavoitteena on 0,80 euron kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS)."

"Omavaraisuusaste on vähintään 40 %, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat."

"Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina."


Miten ja millä aikajänteellä Panostajassa päästään taloudellisten tavoitteiden mukaiselle tasolle?

Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää onnistuneen sijoitus- ja kehitystoiminnan pitkäjänteinen toteuttaminen tavoiteltujen sijoituskohdekohtaisten tuottojen saavuttamiseksi. Lyhyellä aikavälillä onnistuneet irtaantumiset ovat merkittävä keino tavoitteiden saavuttamisessa.

Onko seuraavan ison irtaantumisen yhteydessä tarkoitus vahvistaa tasetta?

Mahdollinen sijoituskohteesta irtaantuminen luonnollisesti vahvistaisi tasetta kerryttämällä rahavaroja sekä voitollisen irtaantumisen yhteydessä vahvistaisi vakavaraisuutta. Mahdollisessa merkittävämmässä irtaantumisessa vapautuvien rahavarojen käyttämisestä voitonjakoon tai taseen vahvistamiseen hallitus ottaa kantaa ajallaan. Asetetut taloudelliset tavoitteet huomioidaan varmasti asian arvioinnissa.
Timba
 
Viestit: 686
Liittynyt: 11.02.2014 22:17
Paikkakunta: Jyväskylä
Reputation: 19


Paluu Haastattelut

Paikallaolijat

Rekisteröityneet käyttäjät:
Ei rekisteröityneitä käyttäjiä
cron
Reputation System ©'